ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္

ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္

 

 

ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းမွ Burmeseclassic တရားေတာ္မ်ားက႑ႏွင့္ ဓမၼအေမးအေျဖက႑သို႔ အလွဴေငြမ်ား ေပးပို႔လွဴဒါန္းခ်င္ေၾကာင္း အီးေမးလ္မ်ား မၾကာခဏေပးပို႔လာပါသျဖင့္ အလွဴေငြမ်ားကို Burmeseclassic တည္ရွိရာ 2885 Sanford Ave SW, #36975 Grandville, MI 49418 သို႔ ေပးပို႔လာပါကBurmeseclassic ဓမၼေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားေပးေနေသာ ဆရာေတာ္ အရွင္ေကလာသ သီတင္းသံုးရာ Texas ျပည္နယ္၊ San Antonio ျမိဳ႕ရွိ ေအာင္ေျမသုခ အလိုေတာ္ျပည့္ေက်ာင္းတြင္ လိုအပ္သည္မ်ား အသံုးျပဳရန္ လွဴဒါန္းေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းအား အသိေပးအပ္ပါသည္။

With a new hosting!

Hi all,

I have just moved my hosting from Freehostia.com to 000webhost.com

A bit of chaos when migrating mysql. Feels so good to use control panel and mysql database.

Anyway, hope everything is settled.

Cheers.